Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘פרויד’

גלגלי המטוס פוגעים בקרקע, מחיאות הכפיים המוכרות נשמעות, ולא משנה כמה פעמים הטקס חוזר על עצמו – ליבי מתמלא שמחה על השיבה ארצה, משל נעדרתי יובלות. אחר כך גאווה, הכרת תודה, והתרגשות ציונית פשוטה וכמעט מביכה. "להיות עם חופשי בארצנו.."

עם חופשי… חופשי ממה?

בעוד שעות מעטות נחגוג את ליל הסדר: את העובדה שעל אף אפנו וחמתנו, על אף התנגדותנו לעצמאות, על אף געגועינו לסיר הבשר, על אף היותנו "עם קשה עורף" – הוציאנו משה ממצרים. ועל אף היותנו נרדפים ומפוזרים אלפי שנות גלות, הנה בנינו לנו את מדינת היהודים לתפארת, ולכבוד חג הפסח אף התחדשנו בכיפת ברזל אשר תגן עלינו מפני אלו הקמים עלינו לכלותינו.

מדוע, אם כן, עדיין ממשיכים אנו לבקש בקול עז "להיות עם חופשי בארצנו?" המשך…

מודעות פרסומת

Read Full Post »