Feeds:
רשומות
תגובות

Posts Tagged ‘עמוס עוז’

גלגלי המטוס פוגעים בקרקע, מחיאות הכפיים המוכרות נשמעות, ולא משנה כמה פעמים הטקס חוזר על עצמו – ליבי מתמלא שמחה על השיבה ארצה, משל נעדרתי יובלות. אחר כך גאווה, הכרת תודה, והתרגשות ציונית פשוטה וכמעט מביכה. "להיות עם חופשי בארצנו.."

עם חופשי… חופשי ממה?

בעוד שעות מעטות נחגוג את ליל הסדר: את העובדה שעל אף אפנו וחמתנו, על אף התנגדותנו לעצמאות, על אף געגועינו לסיר הבשר, על אף היותנו "עם קשה עורף" – הוציאנו משה ממצרים. ועל אף היותנו נרדפים ומפוזרים אלפי שנות גלות, הנה בנינו לנו את מדינת היהודים לתפארת, ולכבוד חג הפסח אף התחדשנו בכיפת ברזל אשר תגן עלינו מפני אלו הקמים עלינו לכלותינו.

מדוע, אם כן, עדיין ממשיכים אנו לבקש בקול עז "להיות עם חופשי בארצנו?" המשך…

מודעות פרסומת

Read Full Post »

מי אמר שלעבוד בשבת זה לא כיף?

בשבת האחרונה התארחתי, כמנהגי בחודשים האחרונים, בתכנית "תושב חוזר" של דורון נשר בגלי צה"ל. התכנית האחרונה של "תושב חוזר" עסקה בנושא הפופולרי, החם והמדובר ביותר של השנה: חזון.

וכך בקשו ממני לומר משהו על חזון. מיד נזכרתי כמה התאכזבתי כשהבנתי בתור נערה כמה גדול הפער בין חזון החברה הציונית-סוציאליסטית שהבטיחו לי בספרים לבין המציאות:

"פה בארץ חמדת אבות תתגשמנה כל התקוות…."

נשמע מוכר? לדעתי, השיר הזה על גבול הפלילי. המשך…

Read Full Post »