Feeds:
רשומות
תגובות

Posts Tagged ‘עברית’

מי נתן לנו את ה"עצמאות", את המילה עצמה? ואיך זה קשור לכל אחד ואחת מאיתנו?

את המילה הכה שגורה בפינו "עצמאות" חידש איתמר בן אב"י, בנו הבכור של אליעזר בן יהודה. בחור צעיר בארץ ישראל, שנות העשרים של המאה הקודמת. הוא עוצם עיניו ומנסה לתת מילה לחזון אחרית הימים שלו, בו "אחינו נקבצים מכל פזוריהם לארץ האבות" ושם הופכים להיות אדונים לגורלם. הוא נזכר בלשון חכמים, שם שומעים צורות כמו 'עצמו', 'עצמי', או צירופים כמו 'ברשות עצמו', 'לעצמי', 'בעצמי' וכולי. בין השאר, צורות וצירופים אלו משמשים כדי להדגיש שעושה הפעולה מבצע אותה בכוחו, לבדו, ללא עזרת אחרים. כנראה ששימושי לשון אלו היו ההשראה לחידושו של בן אב"י – עצמאות. מכאן אנו לומדים שהמילה הגדולה הזאת, "עצמאות", מתחילה קודם כל ב"עצמי".

הבעיה היא, שלישראלים לא ממש ניתנה הזדמנות להבין את ה'עצמי' הזה – בעיקר משום שלא היה לנו די זמן להתבשל. המשך…

מודעות פרסומת

Read Full Post »