Feeds:
רשומות
תגובות

Posts Tagged ‘סחי’


כששמעתי שהכנס יתרחש בירושלים, התחלחלתי. זכרונות מודחקים מסמינריונים משמימיםֿ בשם "אישות ומשפחה" מימי התיכון צפו ועלו. קולה השובב של הבלנית מהמקווה שוב עלה באוזניי, כשניסתה להסביר לנו את עיקרון ימי הנידה לפי היהדות: “זכורנה בנות ,שבועיים כיף כף, שבועיים פסק זמן.”

גועל נפש.

בכל אופן, את הכנס השנתי של קהילת ROI העולמית לא התכוונתי להפסיד, ולכן התחלתי לנסות ולהפנים במרץ את העובדה שמזומנים לי חמישה ימים וארבעה לילות בעיר הבירה. המשך…

מודעות פרסומת

Read Full Post »