Feeds:
רשומות
תגובות

Posts Tagged ‘ישראל’

ישראלים בחו"ל מתחלקים באופן כללי לשני מחנות.

ישראלים לייט – הטיילנים, התיירים, אלו הנמצאים בשנת שבתון וכולי. אותם נניח לרגע בצד. רשומה זו מתייחסת לישראלים 'הכבדים' שגרים בחו"ל: אלה שפעם הס היה מלהזכיר את שמם, פן יצקצקו הבריות בלשונם על ה"נפולת" שהמיטה אסון תדמיתי על משפחתה ישרת הדרך, אשר כלל לא התכוונה לגדל נמושה. מדובר בישראלים שמעולם לא התכוונו לחזור, ישראלים שבאו לשנה ונשארו עשרים או סתם ישראלים שבאו לתקופה זמנית אך ארוכה כמו הגלות.

בתוך מחנה ה'ישראלים הכבדים' מספר קטגוריות מרכזיות: המשך…

מודעות פרסומת

Read Full Post »

מי אמר שלעבוד בשבת זה לא כיף?

בשבת האחרונה התארחתי, כמנהגי בחודשים האחרונים, בתכנית "תושב חוזר" של דורון נשר בגלי צה"ל. התכנית האחרונה של "תושב חוזר" עסקה בנושא הפופולרי, החם והמדובר ביותר של השנה: חזון.

וכך בקשו ממני לומר משהו על חזון. מיד נזכרתי כמה התאכזבתי כשהבנתי בתור נערה כמה גדול הפער בין חזון החברה הציונית-סוציאליסטית שהבטיחו לי בספרים לבין המציאות:

"פה בארץ חמדת אבות תתגשמנה כל התקוות…."

נשמע מוכר? לדעתי, השיר הזה על גבול הפלילי. המשך…

Read Full Post »