Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘ישראלים’

הישראלי המודרני: צמח משנים עשר השבטים המקראים. גם בפלמ"ח אהב לשיר שירים מסביב למדורה ולהתמרח בצבעי הסוואה. פעמים רבות יקרא לחברו אח שלי ולמעגל החברים הקרוב אליו חמולה.

אחת הסגולות היפות של יהודים היא שבמהלך ההסטוריה, הם נטו לגור בסמיכות אחד לשני, ועבדו קשה על מנת לפתח חיי קהילה עשירים – תנאי הכרחי בגולה לשמירה על צביון חיים וזהות יהודים. אולם, כשמדינת ישראל קמה, כל העבודה הקשה הזאת נגמרה: המשך…

מודעות פרסומת

Read Full Post »

ישראלים בחו"ל מתחלקים באופן כללי לשני מחנות.

ישראלים לייט – הטיילנים, התיירים, אלו הנמצאים בשנת שבתון וכולי. אותם נניח לרגע בצד. רשומה זו מתייחסת לישראלים 'הכבדים' שגרים בחו"ל: אלה שפעם הס היה מלהזכיר את שמם, פן יצקצקו הבריות בלשונם על ה"נפולת" שהמיטה אסון תדמיתי על משפחתה ישרת הדרך, אשר כלל לא התכוונה לגדל נמושה. מדובר בישראלים שמעולם לא התכוונו לחזור, ישראלים שבאו לשנה ונשארו עשרים או סתם ישראלים שבאו לתקופה זמנית אך ארוכה כמו הגלות.

בתוך מחנה ה'ישראלים הכבדים' מספר קטגוריות מרכזיות: המשך…

Read Full Post »