Feeds:
רשומות
תגובות

Posts Tagged ‘הפרטה’


"הניסיון להקים חברה על-מעמדית נכשל.. בסיס אוטופי שאין לו קיום בטבע האדם.. משבר פיננסי עמוק.."

בטח שמעתם או השמעתם פעם בחייכם הדברים האלה על קיבוצים ועל קיבוצניקים. במהלך שנות ילדותי העירונית תמיד רחשתי חיבה מיוחדת לרעיון הקיבוצי, ובבגרותי אף חייתי כשנתיים בקיבוצים שונים. לכן שמחתי לראות שהעיתון דה מרקר בחר להקדיש את מוסף החג שלו לשינויים העוברים על הקיבוצים בארץ.

מבין כל הכתבות, משכה את תשומת ליבי הערתו של זאב בירן, מנהל חברת הקייטרינג של קיבוץ סעד:

"הקיבוץ נהפך לעסק חי שרוצה להרוויח. להרבה חברים ותיקים יש תחושה שגנבו מהם את הקיבוץ. הם מרגישים שהקיבוץ של פעם מת, וכואב לי הלב עליהם. נגמרו הימים שהקיבוץ חי לשם שמים, וכיום עסק לא כלכלי נסגר." המשך…

מודעות פרסומת

Read Full Post »