Feeds:
רשומות
תגובות

Posts Tagged ‘דורון נשר’


מה לא בסדר עם התמונה?
אתה הולך ברחוב, ורואה כלב קשור ברצועה לבעליו. הכלב מכשכש אליך בזנבו. אתה מתכופף כדי ללטף את הכלב.

תשובה:
תלוי במקום העלילה. בישראל, זה בסדר גמור ללטף ראשים של כלבים בספונטניות. בערים כמו שיקאגו או ניו יורק, זה לא. לפני כשבע שנים, קרה לי מקרה מצער במהלך ניסיון ללטף את ראשו של כלב אמריקאי באחד מרחובות שיקאגו. במחצית הדרך לראש הכלב, משכה בעלי הכלב אליה בחוזקה את הרצועה והסתכלה עליי במבט מלא תוכחה ומשטמה, משל שלחתי את ידי לעבר איבריה האינטימים, ועוד במקום ציבורי. בהתחלה חשבתי שאיתרע מזלי ונפלתי על אישה משוגעת, ואז הבנתי שעם בעלים של כלבים אמריקאים, עדיף לא להסתבך. לשאול בנימוס ואם אפשר, להגיש בקשה מנומקת בכתב המסבירה את מניעי הליטוף.

מנגד, בישראל הכלב נתפס כשייך לרשות הרבים. גם השאלה "אפשר ללטף?" בדרך כלל נובעת מדאגת המלטף לבטחונו האישי, המעוניין לוודא כי המלוטף לא יתלוש לו את אצבעותיו. זאת בניגוד למלטפים פוטנציאלים בארצות הברית, אשר למעשה שואלים "האם אפשר לגעת ברכוש הפרטי שלך?" המשך…

מודעות פרסומת

Read Full Post »

מי נתן לנו את ה"עצמאות", את המילה עצמה? ואיך זה קשור לכל אחד ואחת מאיתנו?

את המילה הכה שגורה בפינו "עצמאות" חידש איתמר בן אב"י, בנו הבכור של אליעזר בן יהודה. בחור צעיר בארץ ישראל, שנות העשרים של המאה הקודמת. הוא עוצם עיניו ומנסה לתת מילה לחזון אחרית הימים שלו, בו "אחינו נקבצים מכל פזוריהם לארץ האבות" ושם הופכים להיות אדונים לגורלם. הוא נזכר בלשון חכמים, שם שומעים צורות כמו 'עצמו', 'עצמי', או צירופים כמו 'ברשות עצמו', 'לעצמי', 'בעצמי' וכולי. בין השאר, צורות וצירופים אלו משמשים כדי להדגיש שעושה הפעולה מבצע אותה בכוחו, לבדו, ללא עזרת אחרים. כנראה ששימושי לשון אלו היו ההשראה לחידושו של בן אב"י – עצמאות. מכאן אנו לומדים שהמילה הגדולה הזאת, "עצמאות", מתחילה קודם כל ב"עצמי".

הבעיה היא, שלישראלים לא ממש ניתנה הזדמנות להבין את ה'עצמי' הזה – בעיקר משום שלא היה לנו די זמן להתבשל. המשך…

Read Full Post »

מי אמר שלעבוד בשבת זה לא כיף?

בשבת האחרונה התארחתי, כמנהגי בחודשים האחרונים, בתכנית "תושב חוזר" של דורון נשר בגלי צה"ל. התכנית האחרונה של "תושב חוזר" עסקה בנושא הפופולרי, החם והמדובר ביותר של השנה: חזון.

וכך בקשו ממני לומר משהו על חזון. מיד נזכרתי כמה התאכזבתי כשהבנתי בתור נערה כמה גדול הפער בין חזון החברה הציונית-סוציאליסטית שהבטיחו לי בספרים לבין המציאות:

"פה בארץ חמדת אבות תתגשמנה כל התקוות…."

נשמע מוכר? לדעתי, השיר הזה על גבול הפלילי. המשך…

Read Full Post »