Feeds:
רשומות
תגובות

Posts Tagged ‘אפרטהייד’

איך השמאל מעז לדרוש מדינה יהודית ודמוקרטית?

רק גיס חמישי מסוגל לקוות למעין חזון בלהות שכזה, לפיו ישראל תמשיך להיות מדינה בעלת רוב יהודי ושלטון דמוקרטי.  רק שונאי ישראל מסוגלים להבין שללא ריבונות פלסטינית, ייגזר עלינו לחיות כמיעוט יהודי השולט על רוב ערבי: ובא לציון גואל. רק עוכרי ישראל חושבים שהאלטרנטיבה לשתי מדינות היא מדינת כל אזרחיה, החשובה ככגזר דין מוות למדינת היהודים אותה בנינו בעמל כפינו.  המשך…

מודעות פרסומת

Read Full Post »